Vestnes kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Velkommen til dåp

Velkommen til dåp

Å døype eit barn er å la barnet få ei gåve frå Gud samstundes som vi overlet den vesle i Guds hender.

Kyrkja, fadrane og foreldrene tek saman på seg oppgåva å syta for at barnet lærer den kristne tru å kjenna når det veks opp. 
 
Dåp i kyrkjelydane i Vestnes: Dåp meldast inn til kyrkjekontoret der foreldra bur, og ein gjer avtale om ein søndag det er dåp. Ta kontakt på tlf: 71 18 42 32 eller mail: reidun.blo@vestnes.kommune.no om de ønskjer dåp i kyrkjelydane i Vestnes kommune. Presten gjer avtale om ein samtale med dåpsforeldra ei tid før dåpen. Dette gjeld også dersom barnet skal døypast i anna kyrkje. Ein må då i tillegg gjere avtale med denne kyrkja.
Til samtalen må ein ha med fødselsattest. Ein må ha minimum 2 og maksimum 6 faddarar.


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort