Konfirmant i Vestnes

Konfirmant i Vestnes

Vi har den glede å invitere deg til konfirmasjonsførebuing. Det er ein lang tradisjon i Norge å konfirmere seg.

I Vestnes er det dei fleste ungdomane som følgjer denne tradisjonen.
I konfirmantundervisninga får du lære meir om kva det vil seie å tru på Gud.
Vi samtalar om livet og tar opp spørsmål som har med ungdomen å gjere.
Vi prøver å skape eit triveleg fellesskap.
Vi ønskjer deg velkomen!
 
Elektronisk påmeldingsskjema blir lagt ut i mai/ juni.
 
Konfirmasjonsdagar 2017:

Tomrefjord:      7.mai

Helland:            14. mai og 21. mai

Tresfjord:         14.mai

Vike:                21.mai

Fiksdal:            25.mai


Del denne artikkel på e-post