Vestnes kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Konfirmant i Vestnes

Konfirmant i Vestnes

Vi har den glede å invitere deg til konfirmasjonsførebuing. Det er ein lang tradisjon i Norge å konfirmere seg.

I Vestnes er det dei fleste ungdomane som følgjer denne tradisjonen.
I konfirmantundervisninga får du lære meir om kva det vil seie å tru på Gud.
Vi samtalar om livet og tar opp spørsmål som har med ungdomen å gjere.
Vi prøver å skape eit triveleg fellesskap.
Vi ønskjer deg velkomen!
 
Elektronisk påmeldingsskjema blir lagt ut i mai/ juni.
 
Konfirmasjonsdagar 2019

Tomrefjord:      11. mai kl 12.30

Helland:           25. mai kl 11.00  og 30. mai kl 11.00

Tresfjord:         11. mai kl 10.30

Vike:                30. mai kl 11.00

Fiksdal:            25.mai kl 12.30


Del denne artikkel på e-post