Vestnes kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Barnekor

Barnekor

I mange år har det vore barnekor i Vestnes kyrkje.

Det har det siste året vore pause,
men no ønskjer vi å starte opp igjen med 2. - og 3. klassingar som målgruppe.
Vi møtast i 2.klassen sitt klasserom på Helland skule torsdagar klokka 13.00. Første øving var 17. september.
Kontingent er 50 kroner da vi er medlem av Ung Kirkesang.
 
Påmelding sendast på e-post til:
sissel.schiott@vestnes.kommune.no
 
Ønsker alle velkommen til en fin sanghaust!


Del denne artikkel på e-post