Månadens grøne tips!

Månadens grøne tips!

Er gjenbrukskoppar best for miljøet?

 

Dei fleste vil nok svare ja, men det er litt meir komplisert enn som så…..

Viss du i snitt bruker ein vanleg porselenskopp to gongar eller mer før du set den i oppvaskmaskina, er den meir miljøvenleg enn eingongskoppar.

Men viss du bruker eingongskoppane fleire gongar, eller viss du vaskar porselenskoppen etter kvar bruk, er det faktisk eingongskoppane som kjem best ut i miljørekneskapen.

Står du i butikken og lurer på kva slags eingongskoppar su skal kjøpe, viser forskning at pappkoppar er det beste miljøvaletJ


Del denne artikkel på e-post