Vestnes kyrkjelege fellesråd > Livets gang
Livets gang

Velkommen til dåp

Å døype eit barn er å la barnet få ei gåve frå Gud samstundes som vi overlet de...   Les meir...

Konfirmant i Vestnes

Vi har den glede å invitere deg til konfirmasjonsførebuing. Det er ein lang tra...   Les meir...

Vigsel i Vestnes

Vigsel i ei av Vestnes sine kyrkjer?    Les meir...

Sorgarbeid og gravferd i Vestnes

Når det har vore dødsfall i familien, er det mange spørsmål som melder seg når ...   Les meir...