Vestnes kyrkjelege fellesråd


Medlemmer:

Thor Ringsby - leiar
Tlf: 957 26965
Epost: tringsby@hotmail.com

Liv Gunn Gisnås -nestleiar
Tlf: 454 26022
Epost: liv@gisnas.net

Ellen  Andreassen 
Tlf: 480 70081
Epost: easolsiden@gmail.com

Per Ottar Bjørdalsbakke
Tlf: 920 54502
Epost: perobjor@online.no

Jenny Kaspara Vikås
Tlf: 920 15942
Epost: avikaas@online

John Sylte - sokneprest
Tlf: 918 65064
Epost: john.sylte@vestnes.kommune.no

Randi Bergundhaugen - komm.repr
Tlf: 92014883
Epost: randi.bergundhaugen@vestnes.kommune.no

 

Vara:

Bjarne Leikarnes
Tlf: 911 23045
Epost: bjarne@leikarnes.no

Tore Bjermeland
Tlf: 480 22496
Epost: tobjerme@online.no

Peggy Engås
Tlf: 932 84786
Epost: peggyengh@gmail.com

Kjell Magne Nakken
Tlf: 481 01180
Epost: kjellmagne@nakken.es

Liv Hjelvik Astrup
Tlf: 988 83898
Epost: l-asrtu@online.no

Ellen - sokneprest
Tlf: 92046870
Epost:ellen.schiott@vestnes.kommune.no

Bjørn Inge Olsen- kom.repr.
Tlf: 91676920
Epost: bjorn.olsen@vestnes.kommune.no

 

Lenkjer til årsmeldingar:

Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014

 

Tilbake