Tresfjord sokneråd


Medlemmer:

Ellen Andreassen - leiar
Tlf: 480 70081
Epost: easolsiden@gmail.com

Tore Bjermeland - nestleiar
Tlf: 480 22496
Epost: tobjerme@online.no

Ellen Schiött - sokneprest
Tlf: 92046870
Epost: ellen.schiott@vestnes.kommune.no

Lars-Helge Eidhamar - kasserer
Tlf: 917 72144
Epost: leidhamar@yahoo.no

Magnhild Bjermeland - sekretær
Tlf: 950 50820
Epost: magnhild.bjermeland@hotmail.com

Ivar Arne Gjeitnes
Tlf: 900 99211
Epost: ivar.arne.gjeitnes@gmail.com

Beate Løvik
Tlf: 917 72136
Epost: bealovik@stayon.no

Vara:

Turid Skorgen
Tlf: 917 21558
Epost: turid.skorgen@gmail.com

Harald Bjermeland
Tlf: 415 67333
Epost: h.bjermeland@hotmail.com

 

Lenkjer til årsmeldingar:

Årsmelding 2015

 

Tilbake