Vike sokneråd


Medlemmer:

Emil Balstad - leiar
Tlf: 481 25480
Epost: emil.balstad@vestnes.kommune.no

Anna Sigrun Vollen Balstad - nestleiar
Tlf: 416 93402
Epost: anna.balstad@vestnes.kommune.no

Liv Gunn Gisnås - sekretær
Tlf: 454 26022
Epost: liv@gisnas.net

Liv Randi Sæter Balstad
Tlf: 975 09516
Epost: lra-bals@online.no

Asbjørn Gisnås
Tlf: 926 25023
Epost: asbjorn@gisnas.net

Bjarne Olav Leikarnes
Tlf: 952 24501
Epost: bjarne@leikarnes.no

Ellen Schiött - sokneprest
Tlf: 92046870
Epost: ellen.schiott@vestnes.kommune.no

 

Vara:

Oliver Richard Hegdal Hoem
Tlf: 971 37745
Epost: or-hoem@online.no

Olha Lyakhovyn - kasserer
Tlf: 917 58758
Epost: olhalyakhovyn@hotmail.com

Wenche Iren Rødal
Tlf: 917 31002
Epost: wenche.rodal@gmail.com

Silje Anita Kildal Uri
Tlf: 451 56969
Epost: silje.kildal@hotmail.com

 

Lenkjer til årsmeldingar:

Årsmelding 2018

 

Tilbake