Vestnes sokneråd


Medlemmer:

Nina Kvernmo- leiar
Tlf: 952 31698
Epost: nkvernmo@online.no

Per Ottar Bjørdalsbakke - nestleiar
Tlf: 920 54502
Epost: perobjor@online.no

John Sylte - sokneprest
Tlf: 918 65064
Epost: john.sylte@vestnes.kommune.no

Håvard Skrede
Tlf: 971 32565
Epost: h-skred@online.no

Randi Beate K.Bredeli - sekretær
Tlf: 907 63819
Epost: randi.bredeli@hotmail.com

John Meier Hurlen
Tlf: 909 60046
Epost: hurlen.senior@mac.com

Peggy Engås
Tlf: 932 84786
Epost: peggyengh@gmail.com

Larsd Tore Bjermeland
Tlf: 464 30977
Epost: larstb10@gmail.com

Tone Fjørtoft Aas
Tlf: 952 74056
Epost: tone.f.aas@gmail.com

 

Vara:

Ingvar Gjelstein Eidsvik
Tlf: 993 85587
Epost: ingvarge@online.no

Kari Anne Moe Elgsaas
Tlf: 994 36607
Epost: kari.elgsaas@xi.no

Arild Hustad
Tlf: 950 03055
Epost: arihustad@gmail.com

Ann Kristin Frafjord
Tlf: 976 06231
Epost: ankafra@hotmail.com

 

Lenkjer til årsmeldingar:

Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2016

 

Tilbake