Barnekoret


I mange år har det vore barnekor i Vestnes kyrkje.

Det har vore pause det siste halvåret på grunn av korona,
men no ønskjer vi å starte opp igjen så snart det blir mogleg på grunn av smittevern. Vi må vente ei stund til ettersom målgruppa til koret går over fleire årstrinn.


Tilbake