Vågstranda kyrkje


Vågstranda kyrkje vart bygd i 1870 og restaurerte til hundreårsjubileet i 1970.

Kyrkja har eit ytre omriss som ein langkyrke. Den er bygd i laftet tømmer, hogge ved Trondheim, der kyrkja også først vart sett opp som råbygg. Tømmerstokkane vart så merka og plukka ned, frakta til Vågstranda og sett opp igjen. Byggmeister var G. Olsen (Trondheim).

Kyrkjeklokka er støypt på bolsøya, av klokkestøypar Christensen.

Tidlegare, før 1870, sokna vågstrendingene til Gamle Veøy kyrkje på Veøya.

Tilbake