Sommaropen kyrkje i Vestnes


Open kyrkje

 

 

Vestnes kyrkje vil vere sommaropen frå 28. Juni til 8.august.

 

Måndag, tysdag, torsdag og laurdag kl 11.00-16.00

 

Søndag kl 11.00-13.00.

 

Det vil være vakter i desse tidsromma. Alle er velkomne innom.

Det vil være gjort istand med forskjellige bønnepostar i kyrkja som ein kan bruke til å være i bønn.

Ellers kan ein også berre sette seg i ei benkerad og be der om ein ønskjer det.

Eller bere sitje der.

Ein kan være akkurat så lenge som ein ønskjer det innanfor tidspunkta som er nevnt ovanfor.

Om du vil væra 10-20 minutt eller ein time eller meir er du hjarteleg velkomen

Vestnes sokneråd

Tilbake