Salme 494 - Jeg er i Herrens hender


T: Erling tobiassen 1932 M: Sigurd Lunde 1947

Tormod Lien, kyrkjetenar i Vågstranda, har valt denne salmen. Han seier om denne salmen at spesielt det andre verset har fulgt ham som en trøst og oppmuntring gjennom et liv som ikke alltid har vært så lett. Da livet var som verst siterte moren det andre verset fra denne salmen. :"Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei. Fra himlens høye saler, hans øye følger meg."

 

Jeg er i Herrens hender - YouTube

Jeg er i Herrens hender
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender
sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe
av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hender
i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner
at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler
må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler
hans øye følger meg.

Jeg er i Herrens hender     
når dagen dør i vest.                                                                                                                                     
Min synd jeg stilt bekjenner
for ham, min høye gest. 
Han gir meg himlens nåde
og setter englevakt
for natten han vil råde
med hellig guddomsmakt.

Jeg er i Herrens hender
når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde,
han gir meg trøst i sinn,
og glemt er ve og vånde
på vei til himlen inn.

 

Tilbake