Adventssong og Lys Vaken


Det blir Adventssong med utdeling til 5. klasse lørdag 27. november og deltagelse fra 6. og 7. klasse med Lys Vaken kl 18.00 i Fiksdal kyrkje. Konfirmantane deltek og.

Velkomne!

 

Tilbake