Kvinnenes Internasjonale Bønedag


fredag 4. mars kl 19.00 i Vestnes kyrkje.

 

Denne gongen er programmet utarbeidd av bønedagskomiteen i England, Wales og Nord-Irland.

Kvinner frå ulike kyrkjesamfunn i mange land samlast til ein felles bønedag. Dette året er temaet: "For eg veit kva tankar eg har med dykk". Kollekten går til Bibelselskapet.

Tilbake