Foredrag om Hans Nielsen Hauge v/Ola Honningdal Grytten


i Vestnes kyrkje torsdag 31.mars kl.19.00

i samband med kyrkja sitt 150 årsjubileum.

Musikk v/Johan Grytten og Jostein Maude.

Kollekt.

Arr. Vestnes sokneråd

 

Tilbake