Temakveld i Vestnes kyrkje


Bilde: Vestnes kyrkje

Temakveld Vestnes kyrkje 25.oktober 2023 kl 19.00

Emne: Spor av Jesus.

Kvifor er dei 4 evangelia så ulike

Foredrag ved Vikarprest Per Inge Vik .

Høve til spørsmål/samtale.

Enkel bevertning.

Arr. Vestnes sokneråd/undervisningsutvalget

Tilbake