Vigsel


 

Vigsel i ei av Vestnes sine kyrkjer? Ta kontakt med kyrkjekontoret for avtale! 94162548
 
 Å inngå ekteskap eller vigsel er ei offentleg handling som kan skje borgarleg eller kyrkjeleg. Ein godkjend vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gydlig. Brudefolket kan vere unge eller godt vaksne. Det kan vere stort eller lite bryllaup. Dei kan feire dagen med familie, slekt og venner. Dei kan sei ja til kvarandre med berre prest og forlovarar til stades. 
 
I kyrkja vert livet lagt fram for Gud med bøn om velsigning. Alle par som har gifta seg borgarleg er velkomne til kyrkja for å be om forbøn for samlivet. 
 
 Hent skjemaer og info fra kirken.no