Aktuelt

Bøneveke i Vestnes kyrkje 27.-30. mars

Vestnes kyrkje blir åpen: Mandag 09.00-15.00 og 18.00-21.00 Tirsdag 0...   Les meir...

BIBELUNDERVISNING

i kjelleren på Kirkekontoret onsdag 29.mars kl.19.00. Undervisning om "Forval...   Les meir...

Du kan hjelpe!

  Frivillig medarbeidarskap er ein avgjerande berebjelke i kyrkjelyden sin...   Les meir...

Grøn kyrkjelyd

Vestnes sokneråd saman med stab har bestemt seg for å vere grøn kyrkjelyd. ...   Les meir...

Vestnes sokneråd si facebookside

Vestnes sokneråd har eiga facbookside! Lik oss gjerne, så du kan følgje oss. ...   Les meir...

Kyrkjekonsert med Marilyn Keller og Blue Horn Jazzband

   Les meir...

Tårnagenter

No brakar det laus igjen med agentar på oppdrag i kyrkja :-) Alle tredjeklass...   Les meir...

Årsmøte Vestnes sokneråd

Årsmøtet blir avholdt søndag 26.februar etter gudstjenesten kl.11.00.   Les meir...

Sjå fleire artiklar her
Kyrkjebladet
Nr. 1 2017
Les mer...
Nr. 3 2016
Les mer...
I kyrkjene

Dagens bibelord
Ein salme til deg
Salme 582

Milde Jesus dine hender

M: JJ Rousseau T: F. M Franzén 1832
O: Nordahl Rolfsen 1892(B) Bernt Støylen 1904(N) Jacob Børretzen 1957 (Ns)
(Youtube videoen kombinerer to sanger: Milde Jesus og  People get ready)

Trykk på bildet for å høre salmen

 

Nina Kvernmo, trusopplæringsmedarbeidar har valt denne salmen. 

Eg gjekk på Fuglset skule på Molde og hadde bokmål. og teksten gjekk som følger

Milde Jesus, du som sagde at til deg skal barnet gå,

du som hender på dem lagde, ennu signer du de små.

Selv du ble til Herrens tempel båret i din moders favn, 

la meg minnes ditt eksempel når jeg hører om ditt navn.

Denne salmen sang vi mykje på barnesteget. Eg syns det var veldig rart at Jesus sto og sagde ved, men etter kvart som eg vart eldre så skjønte eg at salmen ikkje dreide seg om saging men om dåp og tru;))

Salmen har vel også fått ny og meir moderne oversetting både på nynorsk og bokmål.

Milde Jesus, dine hender
la du kjærleg på dei små,
og du sa til dine venner
at til deg skal borna gå.
Sjølv du vart til Herrens tempel
eingong boren av di mor.
Lat meg minnast ditt eksempel
når eg høyrer dine ord.
 
Du til dåpen lét meg kalla
då eg var ein liten knopp.
Skal eg visna, skal eg falla?
Hjelp meg du å veksa opp!
Hjelp meg tidleg rett å læra
og å elska dine ord,
så blant dine eg kan vera
når dei samlast ved ditt bord!
 
Når eg så skal ut i verda,
aldri eg åleine er.
Møter freistingar på ferda,
følgjer du meg kvar eg fer
Trygt skal dine hender bera
meg og sysken, far og mor.
Lat oss evig saman vera,
vi som var det her på jord!

Flere salmer