Vestnes kyrkjelege fellesråd > Salmer
Ei salme til deg
Salme 738
Salme 738

Trykk på bildet for å høre salmen

Denne gongen er det Liv Randi S. Balstad, i Vike sokneråd, som har valt salme.

Ho gjekk for "Noen må våke i verdens natt" og ho forklarar valget med å seie at "denne salmen, skriven av Svein Ellingsen, beskriv nestekjærlighet i praksis. All uro, krig,sorg og smerte vi er vitne til rundt om i verda, krev at vi bryr oss om det som hender. Det kan verke uoverkommeleg og altfor stort, men teksten beskriv ein Gud som våker over alt som skjer. Oppmodinga til oss er å sjå det som kan utgjere ein forskjell for nesten vår!"

 

T: Svein Ellingsen 1975

M: Trond H.F. Kverno 1975

 

Vers 1.

Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket,

noen må være de svakes bror, Gud, la din vilje skje på jord!

Hjelp oss å følge ditt bud!

 

Vers 2.

Noen må bære en annens nød, noen må vise mildhet,

noen må kjempe for andres rett, Gud la ditt rikets tegn bli sett!

Hjelp oss å følge ditt bud!

 

Vers 3.

Herre, du våker i verdens natt, Herre du bor i mørket,

Herre, du viser oss Kristi dag!

Selv under livets tyngste slag er vi hos deg, du vår Gud!

Amen, amen.

Salme 207
Salme 207

Trykk på bildet for å høre salmen

 

Då er påska her, og vi feirar at Jesus har stått opp igjen og lever! Vi minnast om lidinga han valgte å gå gjennom for vår skuld, og at han vart verdens frelsar.

Denne gongen er det Ellen Edvardsen, diakon i Vestnes, som har valt salme.

"Eg synest "livet vant, dets navn er Jesus" er veldig mektig og fin".

 

T: Olav Hartman 1973

O: Eyvind Skeie 1980

M: Lyra Davidica 1708/1749

Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja. Han var død, men se han lever. Halleluja. Dødens porter åpner han, halleluja, vi ser vei til livets land. Halleluja.

Hva er murer, hva er graver? Halleluja. Han er med oss alle dager. Halleluja. Én er Herren, én vår tro. Halleluja. Ett er brødet på hans bord. Halleluja.

Brødet brytes, vinen deles, halleluja, for at vi ved tro skal leve. Halleluja. Av vår hyrde, sterk og god, halleluja, får vi liv og overflod. Halleluja.

Jesus døde for oss alle. Halleluja. Vi skal leve for hverandre. Halleluja. Jesus oppstod, så skal vi, halleluja, oppstå til et evig liv. Halleluja.

Salme 539
Salme 539

Salme nr.539 i Norsk Salmebok fra 2013. – Dine løfter er mange, din trofasthet stor.

Trykk på bildet for å høre salmen

Denne gongen er det kyrkjevergen i Vestnes kyrkjelege fellesråd, Olav Egil Tomren, som har valt ein salme. Han valte "dine løfter er mange, din trofasthet er stor", og han seier at "denne salmen er en preken i seg selv, og rommer utrolig mange sentrale tema ifra Bibelen".

T: Sigurd Lunde 1979
M: Sigurd Lunde 1979


Vers 1.
Dine løfter er mange, din trofasthet stor,
Vi vil takke, vi vil lovprise deg,
Du vår Skaper som elsker oss alle på jord,
Og vet nøye om vår vandring og vei.

Kor.
Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem
som du viser oss trenger en hånd!
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be:
Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

Vers 2.
Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk,
Vis oss synden så vi ser den er vår!
Hjelp oss tro at Gud tilgir,at nåden gjør sterk,
At den rettferd som vi får, den består!

Vers 3.
Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt,
At han lever nå og er her i dag!
At hans død og oppstandelse, slik han har sagt,
Vil gi kraft og mot til den som er svak!

Vers 4.
Dine gaver er mange, din nåde er rik,
Herre, velg for oss de gaver du vil!
Hjelp oss bruke dem rett og forvalte dem slik
At det merkes vi er tent av din ild!

Vers 5.
Lær oss elske hverandre, og se hva det er
Du har ment med at vi bor der vi bor!
Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær,
La ditt ord nå ut til hele vår jord!

Jesus det eneste
Jesus det eneste

Trykk på bildet for å høre salmen

Denne månaden er det Kristine Simonnes, trusopplærar vikar, som har valt salme. "Eg synast at både teksta og melodien er nydelig. Salma beskriver godt kven Jesus er: fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, fylde av nåde og sannhet og makt. Eg er så enormt takknemlig for at eg får tilhøyre ein slik Gud."

Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!

Motganger møter meg,
aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!

Du er den eneste,
helligste, reneste.
Gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist i din herlighet inn!

Salme 5
Salme 5

Gjer døri høg, gjer porten vid! T: Georg Weissel 1623 O: N.J. Holm 1829 / M.B. Landstad 1861 (B). Elias Blix 1875 (N). M: Louis Bourgeois, Genève 1551.

Kari Nakken har valt denne salma: "No i adventstida blir det -gjer døra høg, gjer porten vid. Ein innhaldsrik salme som seier mykje om kor viktig det er å opne livet vårt for han som kom den første jula".

Trykk på bildet for å høre salmen

Gjer døri høg, gjer porten vid!*
Sjå Kristus, kongen, til deg rid!
Han råder over alle land
og er all heimsens Frelsar sann.

Rettferdig kjem han til deg ned
og byd deg sæle, liv og fred.
Stillferdig kjem han, utan krav,
og miskunn er hans kongestav.

Han ropar ut eit nådens år.
Vår naud ved han ein ende får.
Og difor røyster utan tal
med lovsang honom møta skal.

Å sælt det land, det hus, den gard
som denne drott til herre har!
Ja, sælt det hjarta og det sinn
der denne kongen no stig inn!

Han er den sanne gledesol
som lyser frå Guds nådestol.
Ved dette ljoset bjart og klårt
det dagast må i hjarta vårt.

Gjer døri høg, riv stengsla ned
og inn til deg din konge bed!
Då kjem han til deg mild og sterk
og fremjar i deg alt Guds verk.

Mi hjartedør eg opnar deg!
Å Jesus, stig du inn til meg!
Og lat meg her den nåde få
at eg din milde hug kan sjå.

Ja, ved din Ande slik meg før,
eg dagleg opnar deg mi dør,
så du kan alltid bu i meg,
og eg kan evig lova deg!

Salme 482
Salme 482

Deg å få skode

T frå 700t O Arve Brunvoll 1978 M Irsk folketone

Thor Ringsby, kyrkjetenar i Fiksdal, har valt denne salmen.

Trykk på bildet for å høre salmen

Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv og varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst.

Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen.

Salme 482
Salme 482

Deg å få skode

T frå 700t O Arve Brunvoll 1978 M Irsk folketone

Då Thor Ringsby, kirketjenar i Fiksdal, vart spurt om å velge salme, fortalte han at Deg å få skode er hans favorittsalme.

Trykk på bildet for å høre salmen

Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv og varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst.

Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen.

Salme 355
Salme 355

Han tek ikkje glansen av livet

T: Trygve Bjerheim 1950 M: Koral Anders Arrebo 1627

Håvard Skrede har valt denne salmen. Han seier om salmen:Salmen har følgt meg heile livet,og seier noko om livet og døden, og Jesu kjærleik og omsorg for meg som menneske.

Trykk på bildet for å høre salmen

Han tek ikkje glansen av livet, den frelsar som kallar på deg.
Først då kan for alvor du leva når han får deg fylgja på veg.

Du høyrer dei dårande røyster, som lovar deg gullglim og glans.
Men ingen legg lys over vegen, som Jesus og kjærleiken hans

Han hjelper i brattaste bakkar, og stør deg når vegen blir smal.
Han signar dei sollyse sletter, og lyser i dødsskuggens dal.

Han fører deg frelst over fjorden, heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land.

Han tek ikkje glansen av livet, han gyller din morgen og kveld.
Og opnar ei dør til dei salar, der æveleg høgtid du held.

Salme 570
Salme 570

Djupe, stille, sterke, milde guddomsord

t: Theodor Willhelm Oldenborg O:Anders Hovden M: Ludvig M. Lindemann

Øyvind Gundersen, fungerende sokneprest i Vike og Tresfjord har valt denne salmen. Han seier om salmen: Den har ein fin melodi som er lett å synge og det er ein god tekst på salmen.

Trykk på bildet for å høre salmen

Treykk deretter på 12. der ligg salme 570.

Djupe, stille, sterke milde guddomsord frå himmelhamn

kjem med kallet, ropar alle til den gode hyrdings famn,

vitnar om kva me har vunne: Liv i Jesus har me funne.

 

Frelsar kjære, takk deg vere for din nåde mot vår jord!

Tida skrider, livet lider. Evig står då fast ditt ord.

Evig varer òg din nåde, er vårt vern mot all vår våde.

 

Drag då alle som har falle, drag dei redde til deg inn!

Døden vike for ditt rike rundt på jord ved Anden din!

Før oss fram på livsenes leier, før oss inn til livsens heider!

Salme 521
Salme 521

Som vinden stryker mine kinn

Trykk på bildet for å høre salmen

Trykk deretter på nummer 13 for å høre salmen

Inger Marie LilIevik sier om salmen hun har valgt: i det siste har jeg hatt en salme «på hjernen» som det heter. Jeg har gått og nynnet på den både seint og tidlig, både fordi jeg synes den er så vakker, og fordi den på en nær og enkel måte knytter pinsens under til livene våre her og nå. Ofte kan vi høre folk beskrive pinse som noe litt fjernt og diffust. Men egentlig handler pinse om det motsatte; om at Gud, gjennom Den hellige Ånd kommer nær, berører oss og blir tydeligere for oss.

 

Dette er en av de nyere salmene i salmeboka, og den står både på bokmål og nynorsk. Om den skulle være ukjent, er den enkel å lære, og fin å ta med seg inn i sommeren.

 

Som vinden stryk om mine kinn,

slik er han, Heilagandens vind

Han strøymer om meg, alltid nær,

han hjelper meg å leve her.

 

Lik lufta som eg andar inn,

slik er han, Heilagandens vind.

Han fyller kvart eit andedrag

og gir meg krefter dag for dag.

 

Og Andens frukt skal vere fred

og glede, kjærleik følgjer med,

eit trufast og tolmodig sinn,

det skapar Heilagandens vind.

 

Høyr, Anden blæs kvarhelst han vil,

i sterke kast, og mjuk og mild.

Kom blås og gi meg trua no,

lat Andens frukter i meg gro.