Ei salme til deg
Salme 482
Salme 482

Deg å få skode

T frå 700t O Arve Brunvoll 1978 M Irsk folketone

Thor Ringsby, kyrkjetenar i Fiksdal, har valt denne salmen.

Trykk på bildet for å høre salmen

Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv og varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst.

Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen.

Salme 482
Salme 482

Deg å få skode

T frå 700t O Arve Brunvoll 1978 M Irsk folketone

Då Thor Ringsby, kirketjenar i Fiksdal, vart spurt om å velge salme, fortalte han at Deg å få skode er hans favorittsalme.

Trykk på bildet for å høre salmen

Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv og varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst.

Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen.

Salme 355
Salme 355

Han tek ikkje glansen av livet

T: Trygve Bjerheim 1950 M: Koral Anders Arrebo 1627

Håvard Skrede har valt denne salmen. Han seier om salmen:Salmen har følgt meg heile livet,og seier noko om livet og døden, og Jesu kjærleik og omsorg for meg som menneske.

Trykk på bildet for å høre salmen

Han tek ikkje glansen av livet, den frelsar som kallar på deg.
Først då kan for alvor du leva når han får deg fylgja på veg.

Du høyrer dei dårande røyster, som lovar deg gullglim og glans.
Men ingen legg lys over vegen, som Jesus og kjærleiken hans

Han hjelper i brattaste bakkar, og stør deg når vegen blir smal.
Han signar dei sollyse sletter, og lyser i dødsskuggens dal.

Han fører deg frelst over fjorden, heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land.

Han tek ikkje glansen av livet, han gyller din morgen og kveld.
Og opnar ei dør til dei salar, der æveleg høgtid du held.

Salme 570
Salme 570

Djupe, stille, sterke, milde guddomsord

t: Theodor Willhelm Oldenborg O:Anders Hovden M: Ludvig M. Lindemann

Øyvind Gundersen, fungerende sokneprest i Vike og Tresfjord har valt denne salmen. Han seier om salmen: Den har ein fin melodi som er lett å synge og det er ein god tekst på salmen.

Trykk på bildet for å høre salmen

Treykk deretter på 12. der ligg salme 570.

Djupe, stille, sterke milde guddomsord frå himmelhamn

kjem med kallet, ropar alle til den gode hyrdings famn,

vitnar om kva me har vunne: Liv i Jesus har me funne.

 

Frelsar kjære, takk deg vere for din nåde mot vår jord!

Tida skrider, livet lider. Evig står då fast ditt ord.

Evig varer òg din nåde, er vårt vern mot all vår våde.

 

Drag då alle som har falle, drag dei redde til deg inn!

Døden vike for ditt rike rundt på jord ved Anden din!

Før oss fram på livsenes leier, før oss inn til livsens heider!

Salme 521
Salme 521

Som vinden stryker mine kinn

Trykk på bildet for å høre salmen

Trykk deretter på nummer 13 for å høre salmen

Inger Marie LilIevik sier om salmen hun har valgt: i det siste har jeg hatt en salme «på hjernen» som det heter. Jeg har gått og nynnet på den både seint og tidlig, både fordi jeg synes den er så vakker, og fordi den på en nær og enkel måte knytter pinsens under til livene våre her og nå. Ofte kan vi høre folk beskrive pinse som noe litt fjernt og diffust. Men egentlig handler pinse om det motsatte; om at Gud, gjennom Den hellige Ånd kommer nær, berører oss og blir tydeligere for oss.

 

Dette er en av de nyere salmene i salmeboka, og den står både på bokmål og nynorsk. Om den skulle være ukjent, er den enkel å lære, og fin å ta med seg inn i sommeren.

 

Som vinden stryk om mine kinn,

slik er han, Heilagandens vind

Han strøymer om meg, alltid nær,

han hjelper meg å leve her.

 

Lik lufta som eg andar inn,

slik er han, Heilagandens vind.

Han fyller kvart eit andedrag

og gir meg krefter dag for dag.

 

Og Andens frukt skal vere fred

og glede, kjærleik følgjer med,

eit trufast og tolmodig sinn,

det skapar Heilagandens vind.

 

Høyr, Anden blæs kvarhelst han vil,

i sterke kast, og mjuk og mild.

Kom blås og gi meg trua no,

lat Andens frukter i meg gro.

Salme 290
Salme 290

Takk, gode Gud, for alle ting

For å høyre salmen: trykk på meir under Nrk sin episode 11(etter å ha trykt på biletet), deretter velg nr 17

Trykk på bildet for å høre salmen

T: Olov Hartman 1974

O: Eyvind Skeie 1981, 1985

M: Egil Hovland

Det er sokneprest John Sylte som har valt månadens salme denne gong. Han seier: min favorittsalme er «Takk gode Gud for alle ting». Den er inspirert av Frans av Assisis «Solsangen». Frans tolker livet og skaperverket rundt seg på en utrolig måte. Han ser på naturfenomener som sine søsken, og han anerkjenner at alt rundt ham har en mening og en funksjon. Søster Måne – tenner lys hver stjernenatt, bror Vind – som drar omkring til tåken flyr, søster Vann - fra kilden dyp, Bror ild – som stråler opp, og moder Jord – som gjør oss ett med alt som gror. Selv døden kaller Frans for «søster». Hun kjører vognen stille frem, når det er kveld og vi skal hjem. Hun er den siste hjelper i vår nød. Når man har et slikt syn på livet, og døden, da kan utfordringene bare komme. Hvem kan knekke en slik mann? Jeg tenker det er mye å lære av Frans av Assisis syn på livet. Det å se verdien av alt det vi tar for gitt, og ikke minst takke Ham som har laget dem. Takk gode Gud for alle ting.

Takk, gode Gud, for alle ting,
først for bror Sol, så lys og fin.
Han vekker oss hvert morgengry
og er ditt tegn for oss i sky.

Omkved:
Halleluja, halleluja.
Takk for alle dine under.

Du tenner lys hver stjernenatt,
gir søster Måne hennes prakt.
Du sender ut bror Vind, så yr,
han drar omkring til tåken flyr.
Omkved.

Syng, søster Vann, fra kilden dyp,
bred ut ditt store hav i fryd.
Nå kaster regnet sølv på alt,
og jorden jubler der det falt.
Omkved

Strål opp bror Ild, og takk den Gud
som skapte lyset på sitt bud.
Gi kullet glød og lampen skinn,
varm oss, bror Ild, ved flammen din.
Omkved.

Takk gode Gud, for moder Jord,
hun gjør oss ett med alt som gror.
Hun bærer trær og blomster frem
og smykker by og land med dem.
Omkved.

Takk, Gud, for dem som elsker deg,
for dem som går på fredens vei,
for dem som gav oss kjærlighet,
for dem som ser din herlighet.
Omkved.

Takk, gode Gud, for søster Død,
den siste hjelper i vår nød.
Hun kjører vognen stille frem
når det er kveld og vi skal hjem.
Omkved.

Syng, dag og natt! Syng, hav og jord!
Vi priser Gud i samstemt kor:
Du er så rik! Du ser oss nå,
du bøyer deg mot alle små.
Omkved.

Salme 197
Salme 197

Deg være ære

T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel

 
No i desse påsketider passer det godt med ei påskesalme. Jesus har overvunne døden! Og vi kan få leve saman med han no og inn i æva!

Trykk på bildet for å høre salmen

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
 
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!
Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
 
Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!
 
Refr.:
Deg være ære,
Herre over
dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
 
Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.
Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt
Evig skal døden være Kristus underlagt!

Salme 582
Salme 582

Milde Jesus dine hender

M: JJ Rousseau T: F. M Franzén 1832
O: Nordahl Rolfsen 1892(B) Bernt Støylen 1904(N) Jacob Børretzen 1957 (Ns)
(Youtube videoen kombinerer to sanger: Milde Jesus og  People get ready)

Trykk på bildet for å høre salmen

 

Nina Kvernmo, trusopplæringsmedarbeidar har valt denne salmen. 

Eg gjekk på Fuglset skule på Molde og hadde bokmål. og teksten gjekk som følger

Milde Jesus, du som sagde at til deg skal barnet gå,

du som hender på dem lagde, ennu signer du de små.

Selv du ble til Herrens tempel båret i din moders favn, 

la meg minnes ditt eksempel når jeg hører om ditt navn.

Denne salmen sang vi mykje på barnesteget. Eg syns det var veldig rart at Jesus sto og sagde ved, men etter kvart som eg vart eldre så skjønte eg at salmen ikkje dreide seg om saging men om dåp og tru;))

Salmen har vel også fått ny og meir moderne oversetting både på nynorsk og bokmål.

Milde Jesus, dine hender
la du kjærleg på dei små,
og du sa til dine venner
at til deg skal borna gå.
Sjølv du vart til Herrens tempel
eingong boren av di mor.
Lat meg minnast ditt eksempel
når eg høyrer dine ord.
 
Du til dåpen lét meg kalla
då eg var ein liten knopp.
Skal eg visna, skal eg falla?
Hjelp meg du å veksa opp!
Hjelp meg tidleg rett å læra
og å elska dine ord,
så blant dine eg kan vera
når dei samlast ved ditt bord!
 
Når eg så skal ut i verda,
aldri eg åleine er.
Møter freistingar på ferda,
følgjer du meg kvar eg fer
Trygt skal dine hender bera
meg og sysken, far og mor.
Lat oss evig saman vera,
vi som var det her på jord!

SALME 489: BLOTT EN DAG
SALME 489: BLOTT EN DAG

Sekretær på kyrkjekontoret,Reidun Blø, har denne månaden kome med ein salme. Ho likar veldig godt salmen "Blott en dag" og då med Carola Häggkvist sin framføring. Trykk på bilete, så kan du lytte til salmen.

Trykk på bildet for å høre salmen

Salme 882
Salme 882

Eg veit i himmerik ei borg

Trykk på bildet for å høre salmen

T: Tysk før 1600 O: Bernt Støylen 1905 M: Norsk folketone(Hallingdal)

Sokneprest Signe har valt denne salmen.


Kristenfolket:
Eg veit i himmerik ei borg,
Ho skin som soli klåre,
Der er ei synder eller sorg,
Der er ei gråt og tåre.

Der inne bur Guds eigen Son
I herlegdom og æra,
Han er mi trøyst og trygge von.
Hjå honom eg skal vera.

Eg er ein fattig ferdamann,
Må mine vegar fara
Herfrå og til mitt fedraland,
Gud meg på vegen vara!

Kristus:
Eg med mitt blod deg dyrt har løyst
eg inn til deg vil treda,
og gjeva hjarta mod og trøyst
Og venda sorg til gleda.

Er du meg tru og bruka vil
Guds ord og sakramente,
Di synd er gløymd, di sorg vert still,
Di heimferd glad du vente!

Når verdi all som drivesand
Med gull og gleda viker.
Då stend eg ved di høgre hand,
Ein ven som aldri sviker.

Kristenfolket:
Eg fattig hit til verdi kom
Og rann av ringe røter,
Fer herifrå med handi tom,
Og dødens vald meg møter.

Men visst eg veit ein morgon renn,
då daudens natt skal enda.
Min lekam opp or gravi stend,
Og evig fryd får kjenna.

So hjelp oss du vår Herre Krist,
Ditt blod for oss har runne!
Din beiske død har sant og visst
Oss himmelriket vunne.

Me takkar deg til evig tid,
Gud Fader, alle samen,
For du er oss so mild og blid
i Jesus Kristus! Amen.