Vestnes kyrkjelege fellesråd > Salmer
Ei salme til deg
Salme 845
Salme 845

Så grønn en drakt

Tekst: Carl David af Wirsén 1889 - Oversettelse: Øystein Thelle 1995 - Musikk: Waldemar Åhlen 1933

Kantor Jostein Maude har valt seg denne salmen fordi den er ein livsglad sommarsalme. 

Trykk på bildet for å høre salmen

salmen er nummer 19 i denne sendingen

Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft
de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!

Sin lykke, fred og sommerfryd
må yre fugler prise.
I mark og skog fra nord til syd
de jubler frem sin vise.
Hør håpets klang i deres sang,
i hymnen de lar kvede
fra blomstereng og rede.

Men du, o Gud, som gjør vår jord
så skjønn i slike stunder,
gi at jeg akter mest ditt ord
og nådens store under!
Som blomst og løv blir muld og støv,
skal vi og verden fare,
men Herrens miskunn vare.

Salme 844
Salme 844

No livnar det i lundar

Tekst: Elias Blix.  Melodi: Ludvig M.Lindeman

Ellen Schiøtt, vår nye prest , har valt salmen No livnar det i lundar fordi ho elsker våren. Vi sang denne salmen i konfirmasjonen min seier ho. 

Trykk på bildet for å høre salmen

No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan solarglad

Guds ord vel alltid lyser,
den sol gjeng aldri ned.
Det hus som Anden hyser,
ligg støtt i ljos og fred.

Men stundom kom det kulde
på Herrens kyrkjemark.
Det var som Gud seg dulde,
og borte var Guds ark.

Det var dei mørke dagar,
Guds ord var fåhøyrd segn.
Og hjarta frys og klagar,
det saknar sol og regn.

Så sende Gud sin Ande
som dogg på turre jord.
Då vakna liv i lande,
då grøddest vent Guds ord.

Då er det sæle tider
for Kristi kyrkjegrunn.
Då lauvast det i lier,
då livnar det i lund.

Då ljosnar det i landet
frå fjell og ned til fjord.
Då losnar tungebandet,
då kved Guds folk i kor.

Då skin det over strender
som sol ein sumarkveld.
Då gløder kring i grender
ein heilag altareld.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,

då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår!

Salme 197
Salme 197

Deg være ære

Nå nærmer det seg påske, i år blir det en annerledes påske enn vi er vant med. Det forandrer ikke på påskens budskap. Jesus har overvunnet døden! Han er oppstandelsen og livet, og når vi setter vår lit til han, er ikke døden det siste, men vi skal stå opp igjen til evig liv med han. Vi kan få stole på han her og nå også, at vi er i hans hender med alt som skjer med oss. 

Låtskrivere: George Frideric Handel / Edmond L. Budry

Trykk på bildet for å høre salmen

Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det; Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei.
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg

Deg være ære,
Herre over dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt

Se, Herren lever! Salige morgenstund
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger; Frelseren er her!
Pris han, alle tunger, Kristus Herre er!

Deg være ære,
Herre over dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt

 

Salme 738
Salme 738

Trykk på bildet for å høre salmen

Denne gongen er det Liv Randi S. Balstad, i Vike sokneråd, som har valt salme.

Ho gjekk for "Noen må våke i verdens natt" og ho forklarar valget med å seie at "denne salmen, skriven av Svein Ellingsen, beskriv nestekjærlighet i praksis. All uro, krig,sorg og smerte vi er vitne til rundt om i verda, krev at vi bryr oss om det som hender. Det kan verke uoverkommeleg og altfor stort, men teksten beskriv ein Gud som våker over alt som skjer. Oppmodinga til oss er å sjå det som kan utgjere ein forskjell for nesten vår!"

 

T: Svein Ellingsen 1975

M: Trond H.F. Kverno 1975

 

Vers 1.

Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket,

noen må være de svakes bror, Gud, la din vilje skje på jord!

Hjelp oss å følge ditt bud!

 

Vers 2.

Noen må bære en annens nød, noen må vise mildhet,

noen må kjempe for andres rett, Gud la ditt rikets tegn bli sett!

Hjelp oss å følge ditt bud!

 

Vers 3.

Herre, du våker i verdens natt, Herre du bor i mørket,

Herre, du viser oss Kristi dag!

Selv under livets tyngste slag er vi hos deg, du vår Gud!

Amen, amen.

Salme 207
Salme 207

Trykk på bildet for å høre salmen

 

Då er påska her, og vi feirar at Jesus har stått opp igjen og lever! Vi minnast om lidinga han valgte å gå gjennom for vår skuld, og at han vart verdens frelsar.

Denne gongen er det Ellen Edvardsen, diakon i Vestnes, som har valt salme.

"Eg synest "livet vant, dets navn er Jesus" er veldig mektig og fin".

 

T: Olav Hartman 1973

O: Eyvind Skeie 1980

M: Lyra Davidica 1708/1749

Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja. Han var død, men se han lever. Halleluja. Dødens porter åpner han, halleluja, vi ser vei til livets land. Halleluja.

Hva er murer, hva er graver? Halleluja. Han er med oss alle dager. Halleluja. Én er Herren, én vår tro. Halleluja. Ett er brødet på hans bord. Halleluja.

Brødet brytes, vinen deles, halleluja, for at vi ved tro skal leve. Halleluja. Av vår hyrde, sterk og god, halleluja, får vi liv og overflod. Halleluja.

Jesus døde for oss alle. Halleluja. Vi skal leve for hverandre. Halleluja. Jesus oppstod, så skal vi, halleluja, oppstå til et evig liv. Halleluja.

Salme 539
Salme 539

Salme nr.539 i Norsk Salmebok fra 2013. – Dine løfter er mange, din trofasthet stor.

Trykk på bildet for å høre salmen

Denne gongen er det kyrkjevergen i Vestnes kyrkjelege fellesråd, Olav Egil Tomren, som har valt ein salme. Han valte "dine løfter er mange, din trofasthet er stor", og han seier at "denne salmen er en preken i seg selv, og rommer utrolig mange sentrale tema ifra Bibelen".

T: Sigurd Lunde 1979
M: Sigurd Lunde 1979


Vers 1.
Dine løfter er mange, din trofasthet stor,
Vi vil takke, vi vil lovprise deg,
Du vår Skaper som elsker oss alle på jord,
Og vet nøye om vår vandring og vei.

Kor.
Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem
som du viser oss trenger en hånd!
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be:
Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

Vers 2.
Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk,
Vis oss synden så vi ser den er vår!
Hjelp oss tro at Gud tilgir,at nåden gjør sterk,
At den rettferd som vi får, den består!

Vers 3.
Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt,
At han lever nå og er her i dag!
At hans død og oppstandelse, slik han har sagt,
Vil gi kraft og mot til den som er svak!

Vers 4.
Dine gaver er mange, din nåde er rik,
Herre, velg for oss de gaver du vil!
Hjelp oss bruke dem rett og forvalte dem slik
At det merkes vi er tent av din ild!

Vers 5.
Lær oss elske hverandre, og se hva det er
Du har ment med at vi bor der vi bor!
Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær,
La ditt ord nå ut til hele vår jord!

Jesus det eneste
Jesus det eneste

Trykk på bildet for å høre salmen

Denne månaden er det Kristine Simonnes, trusopplærar vikar, som har valt salme. "Eg synast at både teksta og melodien er nydelig. Salma beskriver godt kven Jesus er: fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, fylde av nåde og sannhet og makt. Eg er så enormt takknemlig for at eg får tilhøyre ein slik Gud."

Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!

Motganger møter meg,
aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!

Du er den eneste,
helligste, reneste.
Gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist i din herlighet inn!

Salme 5
Salme 5

Gjer døri høg, gjer porten vid! T: Georg Weissel 1623 O: N.J. Holm 1829 / M.B. Landstad 1861 (B). Elias Blix 1875 (N). M: Louis Bourgeois, Genève 1551.

Kari Nakken har valt denne salma: "No i adventstida blir det -gjer døra høg, gjer porten vid. Ein innhaldsrik salme som seier mykje om kor viktig det er å opne livet vårt for han som kom den første jula".

Trykk på bildet for å høre salmen

Gjer døri høg, gjer porten vid!*
Sjå Kristus, kongen, til deg rid!
Han råder over alle land
og er all heimsens Frelsar sann.

Rettferdig kjem han til deg ned
og byd deg sæle, liv og fred.
Stillferdig kjem han, utan krav,
og miskunn er hans kongestav.

Han ropar ut eit nådens år.
Vår naud ved han ein ende får.
Og difor røyster utan tal
med lovsang honom møta skal.

Å sælt det land, det hus, den gard
som denne drott til herre har!
Ja, sælt det hjarta og det sinn
der denne kongen no stig inn!

Han er den sanne gledesol
som lyser frå Guds nådestol.
Ved dette ljoset bjart og klårt
det dagast må i hjarta vårt.

Gjer døri høg, riv stengsla ned
og inn til deg din konge bed!
Då kjem han til deg mild og sterk
og fremjar i deg alt Guds verk.

Mi hjartedør eg opnar deg!
Å Jesus, stig du inn til meg!
Og lat meg her den nåde få
at eg din milde hug kan sjå.

Ja, ved din Ande slik meg før,
eg dagleg opnar deg mi dør,
så du kan alltid bu i meg,
og eg kan evig lova deg!

Salme 482
Salme 482

Deg å få skode

T frå 700t O Arve Brunvoll 1978 M Irsk folketone

Thor Ringsby, kyrkjetenar i Fiksdal, har valt denne salmen.

Trykk på bildet for å høre salmen

Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv og varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst.

Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen.

Salme 482
Salme 482

Deg å få skode

T frå 700t O Arve Brunvoll 1978 M Irsk folketone

Då Thor Ringsby, kirketjenar i Fiksdal, vart spurt om å velge salme, fortalte han at Deg å få skode er hans favorittsalme.

Trykk på bildet for å høre salmen

Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv og varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst.

Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort